Dzisiaj jest niedziela, 23 styczeń
Imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Oferta inwestycyjna, ulgi podatkowe

 Gmina Przykona położona jest we wschodniej części Województwa Wielkopolskiego, w powiecie Turkowskim. Terytorialnie graniczy z województwem łódzkim i powiatem Poddębice. Leży przy drodze krajowej nr 72 Łódź - Uniejów - Turek - Poznań, nad rzeką Teleszyną. Ogólny obszar gminy wynosi 11093 ha. i podzielony jest na 33 miejscowości. Siedzibą gminy jest wieś Przykona, pełniąca funkcję gminnego ośrodka, położona w odległości 8 km na wschód od miasta Turek. Bezpośrednie sąsiedztwo z Turkiem oraz występowanie na terenie gminy węgla brunatnego - bazy surowcowej dla Elektrowni Adamów, spowodowało zaliczenie tej gminy do tureckiej strefy przemysłowej i wykształcenie silnych powiązań gospodarczych z Turkiem.
Do bogactw naturalnych gminy, oprócz węgla brunatnego, należy zaliczyć także lasy, występujące na 2881 ha, co stanowi  26% ogólnej powierzchni gminy.  Duża mozaika ekosystemów, mimo mało urozmaiconej rzeźby, wybitnie podnosi walory przyrodniczo-krajobrazowe lasów. Ze względu na występowanie unikalnej roślinności, torfowisk niskich, śródlądowych słonych łąk oraz międzynarodowej rangi ostoi ptactwa w obrębie doliny Warty utworzono Strefę Obszaru Chronionego Krajobrazu. Natomiast w południowej części gminy rozwinięta jest produkcja rolnicza, działa także przemysł przetwórstwa mięsnego.
    Przedstawiona oferta inwestycyjna jest ściśle związana z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Przykona. Oferta wskazuje i opisuje tereny atrakcyjne dla rozwoju działalności gospodarczej, mieszkaniowej oraz rekreacyjnej. Odpowiada na podstawowe pytania, które nurtują każdego inwestora. Rozważając oferty warto zwrócić uwagę na bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, wyjątkowe walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz proinwestycyjny klimat wyrażony w strategicznych dokumentach opracowanych przez samorząd. Ponadto organy gminy deklarują daleko idącą współpracę, co niewątpliwie zachęci Państwa do inwestowania w Gminie Przykona.
Aktualne oferty:
1. Tereny pod działalność gospodarczą
2. Tereny przeznaczone pod rekreację
3. Tereny pod budownictwo jednorodzinne

 

  Zwolnienia podatkowe:
1. Zwolnienia i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4771182 gościem